Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

DOKE, Prawo finansowe i bankowe, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Prawo finansowe i bankowe - DOKE
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 148 poz. 1046
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sieprnia 2007 r. w sprawie wysokości marży bankowej dla kredytów eksportowych objętych Programem DOKE
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 153 poz. 1751
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu obliczania kosztów finansowania i przyjmowania rynkowej stawki oprocentowania krótkoterminowego dla poszczególnych walut, zasad stosowania stałych stóp procentowych oraz określenia tabeli opłat i prowizji stosowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w trakcie obowiązywania umów DOKE
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 153 poz. 1750
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 135 poz. 1518
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 73 poz. 762
  Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych
  Więcej
 • Monitor Polski 2007
  nr 64 poz. 726
  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 września 2007 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2006 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie w części 38 "Szkolnictwo wyższe"
  Więcej
 • Monitor Polski 2006
  nr 26 poz. 297
  Komunikat nr 4/2006/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
  Więcej
 • Monitor Polski 2006
  nr 11 poz. 152
  Komunikat Nr 2/2006/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
  Więcej
 • Monitor Polski 2006
  nr 3 poz. 52
  Komunikat Nr 1/2006/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
  Więcej
 • Monitor Polski 2005
  nr 80 poz. 1147
  Komunikat Nr 12/2005/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR ( stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego ) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej I Rozwoju ( OECD )
  Więcej
 • Monitor Polski 2005
  nr 68 poz. 959
  Komunikat nr 11/2005/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
  Więcej
 • Monitor Polski 2005
  nr 60 poz. 805
  Komunikat Nr 10/2005/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 października 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
  Więcej
 • Monitor Polski 2005
  nr 53 poz. 737
  Komunikat Nr 9/2005/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
  Więcej
 • Monitor Polski 2005
  nr 47 poz. 644
  Komunikat Nr 8/2005/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
  Więcej
 • Monitor Polski 2005
  nr 41 poz. 555
  Komunikat nr 7/2005/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: