Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 września 2007 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2006 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie w części 38 'Szkolnictwo wyższe'
Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 września 2007 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2006 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie w części 38 "Szkolnictwo wyższe"
Sygnatura:Monitor Polski 2007 nr 64 poz. 726
Tytuł:Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 września 2007 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2006 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie w części 38 "Szkolnictwo wyższe"
Data ogłoszenia:2007-09-24
Data wejscia w życie:2007-09-24
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Monitor Polski - rok 2007 nr 064 poz. 726