Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Komunikat nr 11/2005/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Komunikat nr 11/2005/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Sygnatura:Monitor Polski 2005 nr 68 poz. 959
Tytuł:Komunikat nr 11/2005/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Data ogłoszenia:2005-11-14
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Monitor Polski - rok 2005 nr 068 poz. 959