Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Komunikat Nr 12/2005/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR ( stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego ) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej I Rozwoju ( OECD )
Komunikat Nr 12/2005/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR ( stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego ) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej I Rozwoju ( OECD )
Sygnatura:Monitor Polski 2005 nr 80 poz. 1147
Tytuł:Komunikat Nr 12/2005/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR ( stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego ) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej I Rozwoju ( OECD )
Data ogłoszenia:2005-12-14
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Monitor Polski - rok 2005 nr 080 poz. 1147