Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Służebności gruntowe, Prawo budowlane, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo budowlane - służebności gruntowe
 • Dziennik Ustaw 1964
  nr 16 poz. 93
  Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1939
  nr 59 poz. 389
  Ustawa z dnia 21 czerwca 1939 r. o zniesieniu służebności w województwach: krakowskim, lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim i cieszyńskiej części województwa śląskiego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1929
  nr 13 poz. 113
  Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 18 lutego 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, w sprawie ustalania wartości drzewostanów ochronnych przy znoszeniu służebności w trybie przymusowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1928
  nr 61 poz. 568
  Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 4 maja 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 21 maja 1927 r. w sprawie opłat i świadczeń przy znoszeniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1928
  nr 52 poz. 504
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 1928 r. o trybie przymusowego wykonania orzeczeń Komisyj Ziemskich o wynagrodzeniu za znoszone służebności w gotowiźnie, wydane w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1927
  nr 111 poz. 940
  Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 9 listopada 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie ustalania wartości drzewostanów przy znoszeniu służebności w trybie przymusowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1927
  nr 14 poz. 109
  Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 14 lutego 1927 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego, wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości
  Więcej
nowsze 1 starsze

 • Adres publikacyjny: