Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 1928 r. o trybie przymusowego wykonania orzeczeń Komisyj Ziemskich o wynagrodzeniu za znoszone służebności w gotowiźnie, wydane w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 1928 r. o trybie przymusowego wykonania orzeczeń Komisyj Ziemskich o wynagrodzeniu za znoszone służebności w gotowiźnie, wydane w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1928 nr 52 poz. 504
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 1928 r. o trybie przymusowego wykonania orzeczeń Komisyj Ziemskich o wynagrodzeniu za znoszone służebności w gotowiźnie, wydane w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych
Data ogłoszenia:1928-05-05
Data wejscia w życie:1928-05-05

504.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

z dnia 28 kwietnia 1928 r.

o trybie przymusowego wykonania orzeczeń Komisyj Ziemskich o wynagrodzeniu za znoszone służebności w gotowiźnie, wydane w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych.

Na zasadzie cz. 1 art. 43 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego (Dz. U. R. P. Nr. 10, poz. 74) i cz. 1 art. 47 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie wołyńskiem, poleskiem, nowogródzkiem, wileńskiem i we wschodniej części województwa białostockiego (Dz. U. R. P. Nr. 10, poz. 75) zarządza się co następuje:

§ 1. Orzeczenia Komisyj Ziemskich o przyznanem za znoszone służebności wynagrodzeniu w gotowiźnie mają moc wyroków sądowych.

§ 2. W razie potrzeby przymusowego wykonania pomienionych orzeczeń strona zainteresowana przedstawi poświadczony wypis prawomocnego orzeczenia Prezesowi Sądu Okręgowego, w którego okręgu orzeczenie ma być wykonane, celem wyznaczenia komornika lub wójta.

§ 3. Wyznaczeni komornicy lub wójci winni wykonać na żądanie zainteresowanej strony pomienione orzeczenia w trybie, przewidzianym w ustawie postępowania cywilnego dla wyroków sądowych.

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Minister Sprawiedliwości: A. Meysztowicz

Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz