Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 4 maja 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 21 maja 1927 r. w sprawie opłat i świadczeń przy znoszeniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego
Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 4 maja 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 21 maja 1927 r. w sprawie opłat i świadczeń przy znoszeniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1928 nr 61 poz. 568
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 4 maja 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 21 maja 1927 r. w sprawie opłat i świadczeń przy znoszeniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego
Data ogłoszenia:1928-06-14
Data wejscia w życie:1928-06-14

568.

Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych

z dnia 4 maja 1928 r.,

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 21 maja 1927 r. w sprawie opłat i świadczeń przy znoszeniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego.

Na podstawie art. 53 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego (Dz. U. R. P. Nr. 10, poz. 74) zarządza się co następuje:

§ 1. W § 2 rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 21 maja 1927 r. w sprawie opłat i świadczeń przy znoszeniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego (Dz. U. R. P. Nr. 55, poz. 484) dodaje się drugą część o treści następującej:

„Gdy w opracowaniu projektu biorą udział w charakterze rzeczoznawców technicy leśni (cz. 2 art. 32 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. - Dz. U. R. P. Nr. 10, poz. 74), wówczas wymieniona w części pierwszej opłata może być podwyższona, nie więcej jednak jak do wysokości 20 złotych od każdej interesowanej osady tabelowej”.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz

Minister Skarbu: G. Czechowicz