Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy ogólne, Prawo budowlane, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/3
Prawo budowlane - przepisy ogólne
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 133 poz. 847
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2008r w sprawie wyznaczania sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 241 poz. 1770
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 68 poz. 450
  Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 165 poz. 1372
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych mogących być przedmiotem hipoteki przymusowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 162 poz. 1575
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 162 poz. 1574
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 162 poz. 1573
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowej organizacji i funkcjonowania ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych oraz zadań tego ośrodka i sądu rejonowego podczas migracji ksiąg wieczystych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 162 poz. 1572
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie dokumentów przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 162 poz. 1571
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 156 poz. 1528
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 156 poz. 1527
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 49 poz. 421
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie utrwalania treści wpisów w księgach wieczystych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 42 poz. 363
  Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 95 poz. 843
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 138 poz. 1545
  Kodeks morski z dnia 18 września 2001 r.
  Więcej
nowsze 1 2 3

 • Adres publikacyjny: