Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy ogólne, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Kodeksy - przepisy ogólne
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 144 poz. 1005
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 5 poz. 35
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowego trybu legitymowania, zatrzymywania i przeszukiwania osób, przeszukiwania pomieszczeń, bagażu i ładunku, zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej,badania towarów i pobierania ich próbek oraz zdejmowania i ponownego nakładania zamknięć celnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 28 poz. 235
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie zasad współdziałania organów celnych z organami administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 286 poz. 2879
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celnej oraz nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 283 poz. 2824
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 184 poz. 1900
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 97 poz. 972
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 97 poz. 968
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczenia wartości i ilości zwolnionych od należności przywozowych towarów, przywożonych w bagażu osobistym podróżnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 97 poz. 967
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 94 poz. 913
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 94 poz. 902
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 89 poz. 847
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie magazynów czasowego składowania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 89 poz. 846
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 87 poz. 829
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których organ celny pobiera zabezpieczenie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 87 poz. 828
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie postępowania z wnioskami o zaliczenie towarów na poczet kontyngentu taryfowego oraz trybu przekazywania informacji w zakresie rejestrowania i sprawowania kontroli przywozu towarów objętych procedurą nadzoru przywozu
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: