Trwa ładowanie...
bEJXDFQl
Notowania

Ubezpieczenia zdrowotne

Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych bez wsparcia UOKiK?
13.10.2015 8:23

KONSUMENT
 / 
Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych bez wsparcia UOKiK?

Sądy powszechne mogą w rozpatrywanych przez siebie sprawach przyjąć odmienną interpretację niż ta, zawarta w uchwale Sądu Najwyższego i przyznać poszkodowanemu status konsumenta.

Potrącenia komornicze z zasiłku
23.09.2014 5:11

PORADY
 / 
Potrącenia komornicze z zasiłku

Pytanie: Pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy i posiada zajęcia komornicze. Kwestionuje prawidłowość dokonanych potrąceń z kwot netto zasiłku a nie brutto oraz branie pod uwagę przez pracodawcę kwoty...

Ubezpieczenie prowadzących działalność gospodarczą
23.09.2014 5:11

PORADY
 / 
Ubezpieczenie prowadzących działalność gospodarczą

Pytanie: Jakie składki będą odprowadzane do ZUS z tytułu działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce?...

Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
23.09.2014 5:11

PORADY
 / 
Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Pytanie: Od kwietnia 2006 r., mam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym na stałe wydane przez Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania O Niepełnosprawności (uległam wypadkowi...

Brak wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS
23.09.2014 5:11

PORADY
 / 
Brak wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS

Pytanie: Przed czterema laty złożyłem w ZUS-ie zwolnienie lekarskie. ZUS jednak do dzisiaj nie wypłacił zasiłku. Nie dostałem też decyzji odmownej. Po próbie telefonicznego wyjaśnienia sprawy...

bEJXDFQn
Kontrola zwolnienia lekarskiego przedsiębiorcy
23.09.2014 5:11

PORADY
 / 
Kontrola zwolnienia lekarskiego przedsiębiorcy

Pytanie: Witam. Jestem właścicielem firmy. Przebywam obecnie na zwolnieniu lekarskim. Czy ZUS w razie kontroli mojego zwolnienia lekarskiego ma prawo do szczegółowego sprawdzenia pomieszczeń mojej...

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
23.09.2014 5:11

PORADY
 / 
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Pytanie: Zarejestrowałam się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, zostałam z tego tytułu zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, jednak odmówiono mi zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego córki...

Adres zameldowania a ubezpieczenie zdrowotne
23.09.2014 5:11

PORADY
 / 
Adres zameldowania a ubezpieczenie zdrowotne

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę, podlega pełnemu ubezpieczeniu ZUS. Jego żona nie pracuje i dlatego chciałby ją objąć ubezpieczeniem zdrowotnym, jako najbliższego członka rodziny....

Zamieszki w Palestynie. Wysłannik ONZ oskarżony przez władze o wspieranie Hamasu
22.06.2014 10:44

PALESTYNA
 / 
Zamieszki w Palestynie. Wysłannik ONZ oskarżony przez władze o wspieranie Hamasu

Wysłannik ONZ odpowiedzialny za proces pokojowy na Bliskim Wschodzie Robert Serry zaprzeczył dziś, że kiedykolwiek proponował swą pomoc dla radykalnego palestyńskiego ugrupowania

bEJXDFQt
Kara dla PZU Życie jest prawomocna
26.02.2013 14:15

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
 / 
Kara dla PZU Życie jest prawomocna

Przyjęta przez PZU Życie definicja zawału serca mogła uniemożliwiać ubezpieczonym wypłatę odszkodowania.

Zasiłki chorobowe - jak obliczyć wysokość składki?
22.11.2012 6:05

ZASIŁEK CHOROBOWY
 / 
Zasiłki chorobowe - jak obliczyć wysokość składki?

Podstawą wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie za 12 miesięcy kalendarzowych przed powstaniem niezdolności do pracy.

Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej mimo braku ubezpieczenia
26.03.2012 5:11

PORADY
 / 
Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej mimo braku ubezpieczenia

Pytanie: Kto może korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej mimo braku ubezpieczenia?...

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka
26.03.2012 5:11

PORADY
 / 
Ubezpieczenie zdrowotne dziecka

Pytanie: Jestem osobą bezrobotną nie zarejestrowaną w urzędzie pracy, natomiast ojciec pracuje, czy moje dziecko może korzystać z opieki lekarskiej bezpłatnie?...

bEJXDFQu
Działalność gospodarcza a preferencyjny ZUS
22.02.2012 5:10

PORADY
 / 
Działalność gospodarcza a preferencyjny ZUS

Pytanie: Do 31.01.2012 pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Od dnia 6 lutego br. podjął pracę u innego pracodawcy również na umowę o pracę, jednak rozwiązał tą umowę za porozumieniem...

Uzasadnienie wynajęcia samochodu zastępczego
10.02.2012 0:00

PORADY
 / 
Uzasadnienie wynajęcia samochodu zastępczego

Pytanie: Witam. W wyniku wypadku mój samochód musiałem oddać do naprawy. Wynająłem więc samochód zastępczy i złożyłem wniosek do ubezpieczyciela o pokrycie kosztów z tym związanych. Ubezpieczyciel...

Kolejne zmiany w refundacji dobre głównie dla lekarzy
23.01.2012 8:10

USTAWA REFUNDACYJNA
 / 
Kolejne zmiany w refundacji dobre głównie dla lekarzy

Zmiany ograniczają obowiązki lekarzy wyłącznie do wskazywania na recepcie odpłatności oraz uprawnień szczególnych do leków, np. dla inwalidów wojennych.

Ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia medyczne
14.01.2012 5:11

PORADY
 / 
Ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia medyczne

Pytanie: Znajoma mi osoba wymaga pobytu w szpitalu dla wyleczenia infekcji powodującej chroniczny ból. Z punktu widzenia szpitala jest ono nieopłacalne, ponieważ jest stosunkowo długie i nie wiąże się...

Rodzaje działalności będące przedmiotem zainteresowania ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
10.01.2012 0:00

PORADY
 / 
Rodzaje działalności będące przedmiotem zainteresowania ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Pytanie: Jakie rodzaje działalności są przedmiotem zainteresowania ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?...