Trwa ładowanie...
bEKWgrpN
Notowania

Prawo zamówień publicznych

Równoważność w przetargach publicznych
16.07.2012 6:30

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 / 
Równoważność w przetargach publicznych

Równoważnymi są produkty lub rozwiązania, które według specjalistów odpowiadają pod względem jakości produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez zamawiającego.

Ocena oferty w przetargu
28.06.2012 5:11

PORADY
 / 
Ocena oferty w przetargu

Pytanie: Zamawiający organizuje przetarg na usługi leśne, które są tzw. usługami niepriorytetowymi. Chciałby on, przy ocenie składanych ofert wykonawców, zastosować - oprócz kryterium odnoszącego się...

Prawo zamówień publicznych
18.05.2012 5:11

PORADY
 / 
Prawo zamówień publicznych

Pytanie: W art. 5.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych jest użyty zwrot \"Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach...

Jak korzystać w przetargu z zasobów współpracującej firmy
16.05.2012 8:55

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 / 
Jak korzystać w przetargu z zasobów współpracującej firmy

Przedsiębiorca startujący w przetargu ma prawo korzystać z zasobów innych podmiotów, nie biorących udziału w procedurze przetargowej.

Zmiany w umowie o zamówienia publiczne
02.05.2012 5:11

PORADY
 / 
Zmiany w umowie o zamówienia publiczne

Pytanie: Jakie zmiany są dopuszczalne w umowie o zamówienie publiczne?...

bEKWgrpP
Zamówienia publiczne
13.04.2012 5:19

PORADY
 / 
Zamówienia publiczne

Pytanie: Ogłoszenie dot. zamówienia publicznego przez Gminę na dostawę samochodu strażackiego, o wartości przekraczającej kwotę 125000 euro przesłaliśmy do zamieszczenia do publikacji o zasięgu...

Czy tak krótki i niejednoznaczny termin
13.04.2012 5:19

PORADY
 / 
Czy tak krótki i niejednoznaczny termin

Pytanie: Urząd Miasta ogłasza przetarg nieograniczony. Zawsze w przetargach można było zadawać pytania do 4,5 lub 6 dni przed terminem składania ofert. Tym razem był zapis który informował , że...

Umowa konsorcjum a odpowiedzialność wykonawców
05.04.2012 5:10

PORADY
 / 
Umowa konsorcjum a odpowiedzialność wykonawców

Pytanie: W 2010 roku wygraliśmy przetarg jako konsorcjum z firmą X . Zgodnie z umową my wykonywaliśmy prace budowlane, firma X tereny zielone. Złożyliśmy wspólną gwarancje na wady i usterki , na nasze...

Ustawa PZP o jakie dokumenty może prosić
03.04.2012 5:11

PORADY
 / 
Ustawa PZP o jakie dokumenty może prosić

Pytanie: Zamawiający publiczny w świetle ustawy PZP w SIWZ wskazuje, że aby spełnić wymagania postępowania należy wykazać się wykonaniem usługi na kwotę co najmniej 1mln zł. Referencje jakie mamy...

bEKWgrpV
Skutki orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej
31.03.2012 5:11

PORADY
 / 
Skutki orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

Pytanie: Czy orzeczenie KIO nakazujące przeprowadzenie ponownej oceny ofert oznacza konieczność powtórzenia:
...

Zamówienia publiczne - liczy się skończona usługa
29.03.2012 5:11

PORADY
 / 
Zamówienia publiczne - liczy się skończona usługa

Pytanie: Zamawiający w świetle PZP żąda od wykonawcy wykazania się zgodnie z SIWZ wykonaniem dwóch usług na 1mln zł. brutto. Wykonawca w chwili obecnej wykonuje dwie usługi na ponad 1 mln zł brutto u...

Realizacja zamówienia publicznego przy udziale podwykonawców
27.03.2012 5:11

PORADY
 / 
Realizacja zamówienia publicznego przy udziale podwykonawców

Pytanie: Jakie są warunki dopuszczenia podwykonawców do realizacji zamówienia publicznego?...

Sytuacje wyjątkowe a udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki
27.03.2012 5:11

PORADY
 / 
Sytuacje wyjątkowe a udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki

Pytanie: W jakich przypadkach zachodzi wyjątkowa sytuacja umożliwiająca udzielenie zamówienia z wolnej ręki?...

bEKWgrpW
Charakter prawny trybu zamówienia z wolnej ręki
27.03.2012 5:11

PORADY
 / 
Charakter prawny trybu zamówienia z wolnej ręki

Pytanie: Jaki ma charakter tryb zamówienia z wolnej ręki?...

Rozwiązanie umowy zawartej w trybie zamówień publicznych
27.03.2012 5:11

PORADY
 / 
Rozwiązanie umowy zawartej w trybie zamówień publicznych

Pytanie: Czy umowę zawartą w trybie zamówień publicznych można rozwiązać?...

Zgłoszenie zastrzeżeń przez wykonawcę
27.03.2012 5:11

PORADY
 / 
Zgłoszenie zastrzeżeń przez wykonawcę

Pytanie: Jaki jest tryb składania zastrzeżeń przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?...

Zakwestionowanie poprawności opisu przedmiotu zamówienia publicznego
26.03.2012 5:11

PORADY
 / 
Zakwestionowanie poprawności opisu przedmiotu zamówienia publicznego

Pytanie: Co należy zrobić aby zakwestionować opis przedmiotu zamówienia publicznego?...

Zakres swobody opisu przedmiotu zamówienia publicznego
26.03.2012 5:11

PORADY
 / 
Zakres swobody opisu przedmiotu zamówienia publicznego

Pytanie: Jakim zakresem swobody dysponuje zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia publicznego?...