Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Zamówienie publiczne usług niepriorytetowych

0
Podziel się:

Pytanie: W ustawie Prawo Zamówień Publicznych w art. 5.1. jest następujący zapis \"Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym określone w...

bELvoCBh

Pytanie: W ustawie Prawo Zamówień Publicznych w art. 5.1. jest następujący zapis \"Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu...\"Czy z tego zapisu wynika, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na usługi niepriorytetowe zamawiający może całkowicie zrezygnować z części dotyczącej \"Spełnianie warunków udziału w postępowaniu\"?

Odpowiedź: Ustawa Prawo zamówień publicznych stanowi, że: Art. 5. 1. Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym...

bELvoCBK
porady
prawo zamówień publicznych
prawo
KOMENTARZE
(0)