Trwa ładowanie...
bEDctUJN
Notowania

Prawo zamówień publicznych

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Rewolucyjna zmiana klauzuli zmian umowy
09.08.2016 12:20

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 / 
Nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Rewolucyjna zmiana klauzuli zmian umowy

Ustawa nowelizująca wprowadziła liczne i daleko idące zmiany. Jedną z najdalej idących, a wręcz rewolucyjnych, jest zmiana w zakresie tzw. klauzuli zmian umowy czyli art. 144 uPZP.

Zmiana formy prawnej wykonawcy w trakcie przetargu
23.09.2014 5:11

PORADY
 / 
Zmiana formy prawnej wykonawcy w trakcie przetargu

Pytanie: Spółka cywilna wygrała przetarg organizowany przez urząd miejski na świadczenie pewnego rodzaju usług. Kontrakt został podpisany na rok. W trakcie trwania kontraktu spółka chce przekształcić...

Skutki orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej
23.09.2014 5:11

PORADY
 / 
Skutki orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

Pytanie: Przedsiębiorca budowlany pomimo zaoferowania najniższej ceny nie wygrał przetargu. Zamawiający stwierdził, że oferta nie spełnia wymagań technicznych. Przedsiębiorca odwołał się do KIO. Jakie...

Zmiana wykonawcy w trakcie trwania umowy
23.09.2014 5:11

PORADY
 / 
Zmiana wykonawcy w trakcie trwania umowy

Pytanie: Gmina podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z wykonawcą (działalność gospodarcza prowadzona przez jedną osobę) w zamówieniu poniżej 14.000 Euro. Termin wykonania umowy kończy...

Nowelizacja prawa zamówień publicznych podniosła próg bagatelności
24.06.2014 11:34

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 / 
Nowelizacja prawa zamówień publicznych podniosła próg bagatelności

Zwiększony próg bagatelności wynosi 30 tys. euro i jest większy o około 10 tys. euro od średniego progu dolnego stosowanego w 24 innych krajach członkowskich UE.

bEDctUJP
Zamieszki w Palestynie. Wysłannik ONZ oskarżony przez władze o wspieranie Hamasu
22.06.2014 10:44

PALESTYNA
 / 
Zamieszki w Palestynie. Wysłannik ONZ oskarżony przez władze o wspieranie Hamasu

Wysłannik ONZ odpowiedzialny za proces pokojowy na Bliskim Wschodzie Robert Serry zaprzeczył dziś, że kiedykolwiek proponował swą pomoc dla radykalnego palestyńskiego ugrupowania

Pozacenowe kryteria oceny w przetargach. Jak je konstruować?
24.01.2014 9:18

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 / 
Pozacenowe kryteria oceny w przetargach. Jak je konstruować?

Pozacenowe kryteria nie mogą ograniczać konkurencji i wprowadzać nieuzasadnionych preferencji dla określonych grup dostawców.

Zamawiający ma obowiązek żądać wyjaśnień od wykonawców
28.10.2013 6:10

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 / 
Zamawiający ma obowiązek żądać wyjaśnień od wykonawców

Jeśli zamawiający zaniecha wyjaśniania wątpliwości, odnoszących się do złożonej oferty, winno być uznane za naruszenie przepisów postępowania przetargowego.

Prawo zamówień publicznych. Nowe reguły w przetargach
15.02.2013 6:21

PRAWO BUDOWLANE
 / 
Prawo zamówień publicznych. Nowe reguły w przetargach

Zamawiający będzie mógł oceniać zdolność wykonawcy do należytej realizacji w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.

bEDctUJV
Zatrzymanie wadium w przetargu. Zamawiający nadużywają prawa?
04.02.2013 6:42

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 / 
Zatrzymanie wadium w przetargu. Zamawiający nadużywają prawa?

Zamawiający powinien korzystać z zatrzymania wadium tylko i wyłącznie w celu zapobieżenia zmowom wykonawców.

Wykluczenie wykonawcy z zamówienia publicznego. Zła nowelizacja?
21.11.2012 6:20

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 / 
Wykluczenie wykonawcy z zamówienia publicznego. Zła nowelizacja?

Brak zapłaty przez wykonawcę kary umownej jako przesłanka wykluczająca z przetargu jest przez ekspertów oceniana negatywnie.

Szacunkowa wartość zamówienia
10.11.2012 5:10

PORADY
 / 
Szacunkowa wartość zamówienia

Pytanie: Zamawiający podzielił zamówienie publiczne (przetarg nieograniczony) na 10 niezależnych pakietów. Każdy wykonawca może składać swoje oferty na jeden lub więcej pakietów. Może wystąpić także...

Zamówienia publiczne: Nowelizacja zaszkodzi wykonawcom
08.10.2012 8:33

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 / 
Zamówienia publiczne: Nowelizacja zaszkodzi wykonawcom

Jeśli szkodliwe regulacje nie zostaną w porę zablokowane, realizacja kolejnych inwestycji przez doświadczonych wykonawców staje pod dużym znakiem zapytania.

bEDctUJW
Będna stawka VAT w ofercie
05.10.2012 5:11

PORADY
 / 
Będna stawka VAT w ofercie

Pytanie: W przetargu publicznym na usługi budowlane oferenci (za wyjątkiem jednego) użyli nieprawidłowej stawki VAT w części oferty. Czy w takiej sytuacji zamawiający odrzuca oferty zawierające błąd w...

Obowiązki zamawiającego w przetargu publicznym
05.10.2012 5:11

PORADY
 / 
Obowiązki zamawiającego w przetargu publicznym

Pytanie: W przetargu publicznym na roboty budowlane część wykonawców użyła do obliczenia ceny błędnej stawki VAT. Zamawiający (organ administracji samorządowej) wezwał oferentów do przedstawienia...

Zamówienie publiczne usług niepriorytetowych
22.09.2012 5:10

PORADY
 / 
Zamówienie publiczne usług niepriorytetowych

Pytanie: W ustawie Prawo Zamówień Publicznych w art. 5.1. jest następujący zapis \"Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym określone w...

Pożyczanie referencji - przepisy nie pomagają małym firmom
25.07.2012 6:05

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 / 
Pożyczanie referencji - przepisy nie pomagają małym firmom

Dokumenty podmiotu trzeciego, jeśli są składane w kopii, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę.

Nowelizacja to za mało, by pomóc wykonawcom z budowlanki
17.07.2012 6:20

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 / 
Nowelizacja to za mało, by pomóc wykonawcom z budowlanki

Ryzykiem, na które narażeni są wykonawcy, bagatelizowanym przez zamawiających oraz organy kontrolne, są warunki umowy, których wykonawcy w zasadzie nie mogą negocjować.