Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
prawo zamówień publicznych
16.05.2012 08:55

Jak korzystać w przetargu z zasobów współpracującej firmy

Przedsiębiorca startujący w przetargu ma prawo korzystać z zasobów innych podmiotów, nie biorących udziału w procedurze przetargowej.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Lawcain/Dreamstime.com)

Przedsiębiorca startujący w przetargu ma prawo korzystać z zasobów innych podmiotów (trzecich), nie biorących udziału w procedurze przetargowej.

Uprawnienie to wypływa wprost z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). We wspomnianym artykule wymienione zostały zasoby jakimi może się wspomagać przedsiębiorca, a są to wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe innych podmiotów. Przy czym nie ma znaczenia charakter prawny łączący wykonawcę z podmiotem trzecim.

Uprawnienie wykonawcy wynikające z art. 26 ust. 2b PZP nie jest oczywiście niczym nieograniczone. Wykonawca jest zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W szczególności powinien przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

W bardzo podobny sposób kwestie korzystania z zasobów podmiotów trzecich reguluje art. 47 ust. 2 Dyrektywy 2004/18/WE. Zgodnie z jej art. 47 ust. 2 wykonawca może, w stosownych sytuacjach oraz w przypadku konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach innych firm, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań. Musi on jednak w takiej sytuacji udowodnić instytucji zamawiającej, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami, np. przedstawiając w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów.

Czytaj więcej w Money.pl
Rażąco niska cena - jak wyeliminować ją z przetargów Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy wyjaśnień, jeśli cena jest rażąco niska. Może też w tym celu powołać biegłego.
Nadzór autorski - czy można zamówić z wolnej ręki? Zamówienia na nadzór autorski musi być udzielone jednocześnie z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych. Po to, by w chwili objęcia placu budowy zamawiający miał zawartą umowę gwarantującą wykonanie tej usługi.
Zamówienia publiczne - jaka jest procedura wyjaśniania treści ofert? Zamawiający ma prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Jeżeli jednak z tego prawa nie skorzysta, powinien liczyć się z ryzykiem składania przez wykonawców odwołań.

Autor jest prawnikiem w kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór Adwokaci

Tagi: prawo zamówień publicznych, przetarg, wiadomości, porady, porady prawne, prawo, wiadmości, najważniejsze, czołówki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz