Ostatnie dokumenty
 • Kodeks budowlany do zmiany? Takie są propozycje Kodeks budowlany do zmiany? Takie są propozycje Projekt wprowadza nowe rozwiązania mające na celu uelastycznienie procedur, w tym również legalizacyjnych i naprawczych, ułatwienie realizacji inwestycji budowlanych.
 • Prawa autorskie projektanta - jaką ochronę dają mu przepisy? Prawa autorskie projektanta - jaką ochronę dają mu przepisy? Zgodnie z prawem, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, nabycie od twórcy egzemplarza projektu architektonicznego obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy.
 • Budowa fabryki - jak ją przygotować od strony prawnej Budowa fabryki - jak ją przygotować od strony prawnej Szukając lokalizacji nie powinno się pomijać korzyści z inwestycji w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, oraz obszarów, gdzie są preferencje podatkowe.
 • Kontenery na budowie Pytanie: Chcemy postawić kontenery dla pracowników, żeby mogli w nich mieszkać. Teren jakim dysponujemy na postawienie tych kontenerów jest ograniczony, więc chcieliśmy je zestawić piętrami tworząc...
 • Konsekwencje remontu bez zgłoszenia Pytanie: Wymieniono okna w mieszkaniu usytuowanym w budynku przedwojennym , ale nie jest wpisanym do rejestru zabytków przez wojewódzkiego konserwatora budynków. ...
 • Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Pytanie: W jakiej formie właściciel może zapłacić za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?...
 • Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę Pytanie: W toku realizacji inwestycji polegającej na urządzeniu kilku placów zabaw inwestor zobowiązany jest do złożenia w Starostwie Powiatowym zgłoszenia robót nie wymagających decyzji o pozwoleniu...
 • Jak interpretować termin na zgłoszenie sprzeciwu przez odpowiedni organ budowlany Pytanie: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w art. 30 wymienia prace, które należy zgłosić właściwemu organowi. Zgłoszenie takie należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót...
 • Konsekwencje budowy garażu blaszanego bez zezwolenia Pytanie: Jakie są praktyczne konsekwencje budowy garażu blaszanego bez zezwolenia na budowę na własnej posesji (działce budowlanej). Dowiedziałem się, że w przypadku kontroli inspektora nadzoru...
 • Prywatna stacja paliw Pytanie: Mam sąsiada który posiada Tiry a do niech własny zbiornik na paliwo ok. 7-10 tys. litrów oleju napędowego. Znajduje się on na działce zwykłej budowlanej na wsi. Zbiornik wraz z dystrybutorem...
 • Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Pytanie: Kupuję działkę rolną od mojego przyjaciela. Jest ona w obrębie m.st. Warszawy w dzielnicy Wilanów, więc nie trzeba jej odralniać. Kolega ma warunki zabudowy tej działki na dom jednorodzinny w...
 • Usytuowanie budynków gospodarczych Pytanie: Na Waszej stronie internetowej e-prawnik.pl w dziale ,,przegląd prasy" przeczytałam: ,,Nowe przepisy pozwalają też na stawianie bezpośrednio przy granicy działki budynku gospodarczego lub...
 • Nakaz inspektora nadzoru budowlanego Pytanie: Inspektor budowlany wydal nakaz naprawy dachu nieruchomości celem polepszenia estetyki, czyli przełożenia dachówki, odbudowy komina. Dom ma wielu współwłaścicieli, jeden z 1/3 udziałów chce...
 • Wymiary miejsca parkingowego Pytanie: W kwietniu tego roku nabyłem mieszkanie wraz z dwoma miejscami postojowymi w parkingu podziemnym od developera. Miejsca postojowe usytuowane są naprzeciwko siebie po obu stronach drogi...
 • Pozwolenie na użytkowanie Pytanie: Zamierzam się starać o pożyczkę hipoteczną pod zastaw domu, którego jestem właścicielem. Kłopot w tym, że wśród dokumentów, których przedstawienia wymaga bank jest wymieniona jest \"Decyzja o...
 • Legalizacja samowoli budowlanej Pytanie: Na sąsiedniej działce wybudowano w 2008 r. w pasie drogowym trasy S8 napowietrzną linię energetyczną na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez starostę, które zostało następnie...
 • Zasada dobrego sąsiedztwa Pytanie: Witam moje pytanie dotyczy interpretowania zasady tzw. dobrego sąsiedztwa. Posiadam 2 ha działkę rolną, na której chciałbym wybudować 4 domy jednorodzinne. Z moją działką graniczy działka...
 • Sankcja za samowolne przesunięcie bramy Pytanie: Kupiłem dom z lat 80. Dom ma od strony ulicy furtkę i bramę. Będąc ostatnio w Urzędzie Miasta, zerknąłem na ich mapki i zobaczyłem, że tam brama w ogóle nie figuruje. Jest tylko furtka. Może...
 • Umowa użyczenia Pytanie: Czy umowa użyczenia gruntu spełnia wymogi prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego tj czy mieści się po pojęciami prawa własności,...
 • Umowa o dzieło i umowa o roboty budowlane - czym się różnią? Umowa o dzieło i umowa o roboty budowlane - czym się różnią? Umowa o roboty budowlane dotyczy większych przedsięwzięć o zindywidualizowanych właściwościach fizycznych i użytkowych, którym co do zasady towarzyszy projektowanie i zinstytucjonalizowany nadzór.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10