Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, wydział: III, znak: ZP
sygnaturaopisdata wyd.
[IA] III ZP 15/01 Uchwała SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2001/24/707
2001-09-11 
[IA] III ZP 14/01 Uchwała siedmiu sędziów SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2002/19/454
2002-04-24 
[IA] III ZP 13/01 Uchwała SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2002/2/35 Monitor Prawniczy 2002/6/272-274 Prawo Pracy i Prawo Socjalne 2002/11/47
2001-08-07 
[IA] III ZP 12/01 Uchwała SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2002/2/34 Przegląd Sejmowy 2002/1/116 - 121 Palestra 2002/7-8/188 Prawo Pracy i Prawo Socjalne 2002/11/63
2001-07-04 
[IA] III ZP 11/01 Uchwała SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2002/1/18 Wokanda 2002/2/17 - 22 Orzecznictwo Sądów Polskich 2002/12/151 Prawo Pracy i Prawo Socjalne 2002/11/42
2001-08-30 
[IA] III ZP 10/01 Uchwała SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2001/23/694 Palestra 2002/5-6/171 Orzecznictwo Sądów Polskich 2002/7-8/93 Prawo Pracy i Prawo Socjalne 2002/9/41
2001-07-05 
[IA] III ZP 9/01 Uchwała SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2001/21/635 Wokanda 2002/1/15 - 18 Palestra 2002/1-2/217 - 218
2001-05-16 
[IA] III ZP 8/01 Uchwała SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2001/16/517 Służba Pracownicza 2002/11/31
2001-05-29 
[IA] III ZP 7/01 Uchwała SN
Prawo Pracy 2002/1/31 - 35 Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2002/7/155 Monitor Prawniczy 2002/9/420 Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2002/7/35 Prawo Pracy i Prawo Socjalne 2002/9/24 Służba Pracownicza 2002/11/30 Państwo i Prawo 2003/1/125 Orzecznictwo Sądów Polskich 2003/1/9
2001-04-11 
[IA] III ZP 6/01 Postanowienie siedmiu sędziów SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2002/8/178 Prawo Pracy i Prawo Socjalne 2002/9/11
2001-09-19 
[IA] III ZP 5/01 Uchwała SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2001/17/528 Orzecznictwo Sądów Polskich 2002/4/47 Prawo Pracy i Prawo Socjalne 2002/6/57 Służba Pracownicza 2002/9/28
2001-04-03 
[IA] III ZP 4/01 Uchwała SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2001/18/550 Prawo Pracy 2001/7-8/59 Służba Pracownicza 2002/3/31 Prawo Pracy i Prawo Socjalne 2002/6/35
2001-03-21 
[IA] III ZP 2/01 Uchwała SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2001/13/445 Wokanda 2001/9/21 Służba Pracownicza 2002/1/29 -32 Prawo Pracy i Prawo Socjalne 2002/6/41
2001-03-28 
[IA] III ZP 1/01 Uchwała SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2001/24/706 Służba Pracownicza 2002/4/30-31 Prawo Pracy i Prawo Socjalne 2002/6/32
2001-03-15 
[IA] III ZP 38/00 Uchwała SN
Prawo Pracy i Prawo Socjalne 2001/10/56 Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2002/19/468 Orzecznictwo Sądów Polskich 2002/10/132
2001-02-13 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: