Prawo

Encyklopedia Prawa

Pieniądz elektroniczny
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Pieniądz elektroniczny
Zgodnie z art. 2 ustawy o usługach płatniczych pod pojęciem pieniądza elektronicznego rozumie się wartość pieniężną przechowywaną elektronicznie, w tym magnetycznie, wydawaną, z obowiązkiem jej wykupu, w celu dokonywania transakcji płatniczych, akceptowaną przez podmioty inne niż wy-łącznie wydawca pieniądza elektronicznego.

Art. 4 prawa bankowego precyzuje, że pieniądz elektroniczny jest wartością pieniężną stanowiącą elektroniczny odpowiednik znaków pieniężnych, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) jest przechowywana na elektronicznych nośnikach informacji,
b) jest wydawana do dyspozycji na podstawie umowy w zamian za środki pieniężne o nominalnej wartości nie mniejszej niż ta wartość,
c) jest przyjmowana jako środek płatniczy przez przedsiębiorców innych niż wydający ją do dyspozycji,
d) na żądanie jest wymieniana przez wydawcę na środki pieniężne,
e)jest wyrażona w jednostkach pieniężnych.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: