Prawo

Encyklopedia Prawa

Depozyt nieprawidłowy
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Depozyt nieprawidłowy
Art. 845 kodeksu cywilnego traktuje, że jeżeli z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku, stosuje się odpowiednio przepisy o pożyczce (depozyt nieprawidłowy). Czas i miejsce zwrotu określają przepisy o przechowaniu. Depozyt nieprawidłowy może wynikać albo z przepisów prawa albo z okoliczności. Składający do depozytu nieprawidłowego może żądać zwrotu rzeczy oddanej w przechowanie w miejscu gdzie rzecz miała być przechowywana.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: