Prawo

Encyklopedia Prawa

Instytucja kredytowa
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Instytucja kredytowa
Zgodnie z art. 4 ustawy o prawie bankowym pod pojęciem instytucji kredytowej rozumie się podmiot mający swoją siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, zwanych dalej "państwami członkowskimi", prowadzący we własnym imieniu i na własny rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: