Prawo

Encyklopedia Prawa

Niezależny analityk
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Niezależny analityk
Zgodnie z art. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców, pod pojęciem niezależnego analityka rozumie się przez to osobę fizyczną, niepozostającą w stosunku pracy lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z firmą rekomendującą, instytucją kredytową lub innym podmiotem, którego przedmiotem działalności jest sporządzanie rekomendacji, dysponującą wiedzą fachową w zakresie instrumentów finansowych lub ich emitentów, która przy wykorzystaniu tej wiedzy sporządza rekomendacje we własnym imieniu i na własny rachunek.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: