Prawo

Encyklopedia Prawa

Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej
Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej polega na porównaniu ceny przedmiotu transakcji ustalonej w transakcjach między podmiotami powiązanymi z ceną stosowaną w porównywalnych transakcjach przez podmioty niezależne i na tej podstawie określeniu wartości rynkowej przedmiotu transakcji zawartej między podmiotami powiązanymi.
Porównania ceny niekontrolowanej dokonuje się na podstawie cen, jakie stosuje dany podmiot na danym lub porównywalnym rynku w transakcjach z podmiotami niezależnymi (wewnętrzne porównanie cen), lub na podstawie cen, jakie stosują w porównywalnych transakcjach inne niezależne podmioty (zewnętrzne porównanie cen).
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: