Prawo

Encyklopedia Prawa

Podatek od czynności cywilnoprawnych
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Zgodnie z art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegają:
1) następujące czynności cywilnoprawne:
a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
b) umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
c) uchylona,
d) umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
e) umowy dożywocia,
f) umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
g) ustanowienie hipoteki,
h) ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
i) umowy depozytu nieprawidłowego,
j) umowy spółki;
2) zmiany umów wymienionych powyżej, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem;
3) orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione powyżej.

Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: