Prawo

Encyklopedia Prawa

Przechowanie nieprawidłowe
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Przechowanie nieprawidłowe
Zgodnie z art. 845 kodeksu cywilnego, jeżeli z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku, stosuje się odpowiednio przepisy o pożyczce (depozyt nieprawidłowy). Czas i miejsce zwrotu określają przepisy o przechowaniu.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: