Prawo

Encyklopedia Prawa

Użytkowanie nieprawidłowe
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Użytkowanie nieprawidłowe
Zgodnie z art. 264 kodeksu cywilnego, jeżeli użytkowanie obejmuje pieniądze lub inne rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, użytkownik staje się z chwilą wydania mu tych przedmiotów ich właścicielem. Po wygaśnięciu użytkowania obowiązany jest do zwrotu według przepisów o zwrocie pożyczki (użytkowanie nieprawidłowe). Do ustanowienia użytkowania na prawie stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu tego prawa.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: