Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Umowy międzynarodowe, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/5
Prawo dla każdego - umowy międzynarodowe
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 215 poz. 1585
  Konwencja UNESCO z dnia 20 października 2005 r. w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 117 poz. 810
  Program wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2006-2008, podpisany w Kiszyniowie dnia 14 czerwca 2006 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 66 poz. 578
  Program Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w dziedzinie kultury, nauki, edukacji oraz młodzieży i sportu na lata 2004-2005 podpisany w Warszawie dnia 15 grudnia 2004 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 34 poz. 304
  Program Realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury na lata 2003-2006, podpisany w Bukareszcie dnia 8 października 2003 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 263 poz. 2622
  Program Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury na lata 2004-2006, podpisany w Warszawie dnia 1 września 2004 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 248 poz. 2490
  Program Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2004-2006, podpisany w Warszawie dnia 16 marca 2004 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 244 poz. 2449
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki, podpisana w Pradze dnia 30 września 2003 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 244 poz. 2447
  Umowa Ramowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w dziedzinie gospodarki, handlu, inwestycji, techniki, kultury, turystyki, młodzieży i sportu, podpisana w Rijadzie dnia 11 października 2003 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 211 poz. 2143
  Program Wykonawczy podpisany w Taszkiencie dnia 25 maja 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2004-2006,
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 41 poz. 383
  Program realizacji umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2003-2006, podpisany w Ankarze dnia 7 kwietnia 2003 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 28 poz. 248
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisana w Kairze dnia 28 września 2002 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 196 poz. 1920
  Program Współpracy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii w dziedzinie kultury, nauki i oświaty na lata 2003-2006, podpisany w Warszawie dnia 9 kwietnia 2003 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 196 poz. 1912
  Europejska Konwencja o koprodukcji filmowej, sporządzona w Strasburgu dnia 2 października 1992 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 131 poz. 1216
  Program wymiany kulturalnej, naukowej i edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu na lata 2003 do 2006 A.D., co odpowiada latom 1382 do 1385 A.H
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 131 poz. 1210
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich o współpracy w dziedzinie informacji, kultury i nauki, sporządzona w Abu Zabi dnia 20 listopada 1994 r
  Więcej
nowsze 1 2 3 4 5
 • Adres publikacyjny: