Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Program Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2004-2006, podpisany w Warszawie dnia 16 marca 2004 r.
Program Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2004-2006, podpisany w Warszawie dnia 16 marca 2004 r.
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2004 nr 248 poz. 2490
Tytuł:Program Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2004-2006, podpisany w Warszawie dnia 16 marca 2004 r.
Data ogłoszenia:2004-11-22
Data wejscia w życie:2004-07-26
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 248 poz. 2490