Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Szkolnictwo zawodowe, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/5
Prawo dla każdego - szkolnictwo zawodowe
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 129 poz. 825
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: górnik eksploatacji podziemnej, górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, monter instalacji gazowych, monter instrumentów muzycznych , monter sieci komunalnych, stolarz, technik hydrolog, technik instrumentów muzycznych , technik meteorolog i technik papiernictwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 90 poz. 549
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 14 poz. 92
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 213 poz. 1569
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 października 2007 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: fototechnik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, modelarz odlewniczy, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, technik górnictwa odkrywkowego, technik górnictwa podziemnego, technik ochrony środowiska, technik odlewnik i technik technologii drewna
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 145 poz. 1017
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 126 poz. 877
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie szczególnych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 123 poz. 857
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 76 poz. 507
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie szkoleń w służbie cywilnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 43 poz. 277
  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 226 poz. 1650
  Rozporządzeni Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: kaletnik, kominiarz, kuśnierz, monter konstrukcji budowlanych, obuwnik, operator obrabiarek skrawających, technik archiwista, technik hotelarstwa, technik księgarstwa i technik obsługi turystycznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 221 poz. 1626
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 190 poz. 1406
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 170 poz. 1218
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 142 poz. 1022
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalnych stopni przypisanych do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 62 poz. 439
  Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz, blacharz samochodowy, koszykarz-plecionkarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter kadłubów okrętowych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik pożarnictwa, technik technologii wyrobów skórzanych i złotnik-jubiler
  Więcej
nowsze 1 2 3 4 5
 • Adres publikacyjny: