Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy ogólne, Prawo budowlane, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/3
Prawo budowlane - przepisy ogólne
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 80 poz. 475
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 31 poz. 189
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 99 poz. 665
  Ustawa z dnia 10 maja 2007r. o zmianie ustawy- Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 156 poz. 1118
  Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 240 poz. 2027
  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 228 poz. 1947
  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i Górnicze
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 175 poz. 1459
  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 169 poz. 1418
  Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 131 poz. 1092
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 86 poz. 736
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 35 poz. 314
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 16 poz. 136
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 268 poz. 2663
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 261 poz. 2603
  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 255 poz. 2556
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców
  Więcej
nowsze 1 2 3

 • Adres publikacyjny: