Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy ogólne, Prawo budowlane, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 2/3
Prawo budowlane - przepisy ogólne
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 243 poz. 2432
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 207 poz. 2114
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 207 poz. 2113
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 207 poz. 2112
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 207 poz. 2109
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 207 poz. 2108
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 207 poz. 2107
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 167 poz. 1758
  Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 125 poz. 1309
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 94 poz. 925
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 166 poz. 1612
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 162 poz. 1568
  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 120 poz. 1127
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 80 poz. 721
  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 80 poz. 717
  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  Więcej
1 2 3

 • Adres publikacyjny: