Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Nieruchomości, Prawo budowlane, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/11
Prawo budowlane - nieruchomości
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 133 poz. 847
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2008r w sprawie wyznaczania sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 80 poz. 475
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 44 poz. 269
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 44 poz. 267
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 14 marca 2008 r. w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych w 2008 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 44 poz. 265
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 44 poz. 262
  Ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 31 poz. 189
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 241 poz. 1770
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 231 poz. 1700
  Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 191 poz. 1371
  Ustawa dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 133 poz. 929
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie sposobu i warunków prowadzenia inwentaryzacji przez wnioskodawców
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 132 poz. 918
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie stawek opłat za zważenie i pomiar surowców
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 99 poz. 665
  Ustawa z dnia 10 maja 2007r. o zmianie ustawy- Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 78 poz. 532
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 68 poz. 450
  Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
  Więcej
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 • Adres publikacyjny: