Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Księgi wieczyste i hipoteka, Prawo budowlane, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 3/3
Prawo budowlane - księgi wieczyste i hipoteka
 • Dziennik Ustaw 1946
  nr 39 poz. 235
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 1946 r. o sposobie oznaczania w księdze hipotecznej (gruntowej) nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej i o sposobie składania i przechowywania w sądzie wniosków oraz dokumentów dotyczących takich nieruchomości
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1946
  nr 39 poz. 233
  Dekret z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1946
  nr 17 poz. 116
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu, Aprowizacji i Handlu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Komunikacji o określeniu trybu ujawnienia w księgach hipotecznych, rejestrach handlowych i innych rejestrach publicznych przejścia na własność Państwa i osób prawnych prawa publicznego przedsiębiorstw, nieruchomości i praw hipotekowanych
  Więcej
1 2 3 starsze

 • Adres publikacyjny: