Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Księgi wieczyste i hipoteka, Prawo budowlane, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 2/3
Prawo budowlane - księgi wieczyste i hipoteka
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 138 poz. 1545
  Kodeks morski z dnia 18 września 2001 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 124 poz. 1361
  Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 102 poz. 1122
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 90 poz. 1011
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1994
  nr 102 poz. 499
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1994 r. w sprawie trybu przeliczeń na nową jednostkę pieniężną wartości pieniężnych ujętych w księgach wieczystych oraz w rejestrach prowadzonych przez sądy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1991
  nr 33 poz. 147
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1986
  nr 28 poz. 141
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1986 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych założonych przed dniem 1 stycznia 1947 r. oraz utraty mocy prawnej niektórych takich ksiąg
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1970
  nr 4 poz. 33
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 1970 r. w sprawie określenia miejscowości, na których obszarze księgi wieczyste utraciły moc prawną
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1968
  nr 17 poz. 109
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 1968 r. w sprawie trybu dokonywania w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1968
  nr 12 poz. 65
  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1963
  nr 4 poz. 24
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 1963 r. w sprawie określenia miejscowości, na obszarze których księgi wieczyste utraciły moc prawną
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1960
  nr 11 poz. 67
  Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1947
  nr 66 poz. 410
  Dekret z dnia 28 października 1947 r. o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1947
  nr 5 poz. 25
  Dekret z dnia 9 stycznia 1947 r. o wpisywaniu po dniu 31 grudnia 1946 r. w księgach hipotecznych (gruntowych, wieczystych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1947
  nr 5 poz. 19
  Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o rejestracji i umarzaniu listów hipotecznych, listów długów gruntowych i rentowych, wydanych przed dniem 1 września 1939 r
  Więcej
1 2 3

 • Adres publikacyjny: