Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Ewidencja gruntów i budynków, Prawo budowlane, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo budowlane - ewidencja gruntów i budynków
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 240 poz. 2027
  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 162 poz. 1575
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 162 poz. 1574
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 102 poz. 1122
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 84 poz. 911
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 38 poz. 454
  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 157 poz. 1031
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1956
  nr 19 poz. 97
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów
  Więcej
nowsze 1 starsze

 • Adres publikacyjny: