Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Postępowanie celne, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Kodeksy - postępowanie celne
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 240 poz. 1757
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie dopuszczalnych ilości roślin i produktów roślinnych, które nie podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 121 poz. 836
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki pasz oraz sposobu jego wystawiania i wypełniania .
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 77 poz. 519
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 8 poz. 60
  Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 286 poz. 2879
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celnej oraz nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 258 poz. 2583
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania przez organ celny kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu lub innego środka przewozowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 255 poz. 2559
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 221 poz. 2247
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 194 poz. 1987
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 167 poz. 1748
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 135 poz. 1443
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia do prowadzenia czynności kontroli celnej wykonywanych poza urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 104 poz. 1097
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie granicznej kontroli sanitarnej środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 101 poz. 1038
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 101 poz. 1031
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz zasad postępowania z tymi towarami w zakresie przewidzianym dla organów celnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 97 poz. 972
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: