Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

SK | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania skarg konstytucyjnych (wobec których nie wydano postanowienia o odmowie nadania im dalszego biegu).
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: SK, rok: 06
sygnaturaopispublikacja
SK 23/06 Postanowienie z dnia 2008-11-18
Z.U. 2008 / 9A / 166
SK 22/06 Wyrok z dnia 2009-01-06
Wprowadzenie dodatkowego warunku zastosowania 0 proc. stawki podatku od towarów i usług
Z.U. 2009 / 1A / 1
SK 21/06 Postanowienie z dnia 2007-01-09
Z.U. 2007 / 1A / 4
SK 2/06 Postanowienie o kosztach z dnia 2006-10-24
Z.U. 2006 / 9A / 142
SK 2/06 Postanowienie z dnia 2006-10-24
Z.U. 2006 / 9A / 141
SK 19/06 Wyrok z dnia 2007-04-02
Opłata adiacencka od wzrostu wartości nieruchomości będącej wynikiem jej podziału
Z.U. 2007 / 4A / 37
SK 16/06 Wyrok z dnia 2008-06-24
Zasady przyznawania premii uznaniowej w okresie pobierania zasiłku chorobowego
Z.U. 2008 / 5A / 85
SK 14/06 Postanowienie z dnia 2008-05-07
Z.U. 2008 / 4A / -1
SK 14/06 Postanowienie z dnia 2008-05-07
prawo połowu
Z.U. 2008 / 4A / 66
SK 13/06 Postanowienie z dnia 2006-11-27
Z.U. 2006 / 10A / 164
SK 12/06 Postanowienie z dnia 2007-07-18
Z.U. 2007 / 7A / 94
SK 12/06 Postanowienie z dnia 2007-07-18
Z.U. 2007 / 7A / 93
SK 12/06 Postanowienie z dnia 2008-05-26
Z.U. 2008 / 4A / -1
SK 12/06 Postanowienie z dnia 2008-05-26
brak pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia kasacji
Z.U. 2008 / 4A / 71
SK 100/06 Postanowienie z dnia 2008-09-17
odrzucenie apelacji
Z.U. 2008 / 7A / 133
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • Adres publikacyjny: