Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

SK | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania skarg konstytucyjnych (wobec których nie wydano postanowienia o odmowie nadania im dalszego biegu).
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: SK, rok: 06
sygnaturaopispublikacja
SK 81/06 Postanowienie z dnia 2008-07-16
odrzucenie apelacji bez wzywania do uzupełnienia braków formalnych
Z.U. 2008 / 6A / 116
SK 80/06 Postanowienie z dnia 2008-04-08
Z.U. 2008 / 3A / 0
SK 80/06 Postanowienie z dnia 2008-04-08
podatek od nieruchomości - przedmiot opodatkowania
Z.U. 2008 / 3A / 51
SK 8/06 Postanowienie o kosztach z dnia 2006-07-25
Z.U. 2006 / 7A / 91
SK 8/06 Wyrok z dnia 2006-07-24
Brak delegacji ustawowej dla skutków braku wpisu
Z.U. 2006 / 7A / 84
SK 79/06 Wyrok z dnia 2008-11-05
Zwrot podatku od towarów i usług
Z.U. 2008 / 9A / 153
SK 78/06 Postanowienie z dnia 2007-02-28
Z.U. 2007 / 2A / 21
SK 78/06 Postanowienie o kosztach z dnia 2007-03-06
Z.U. 2007 / 3A / 34
SK 77/06 Wyrok z dnia 2008-04-01
Działanie władzy publicznej (wynagrodzenie za szkodę) Z.U. 2008 / 3A / -1
SK 77/06 Wyrok z dnia 2008-04-01
Działanie władzy publicznej (wynagrodzenie za szkodę)
Z.U. 2008 / 3A / 39
SK 76/06 Wyrok z dnia 2008-09-16
Zaskarżanie aktów administracyjnych
Z.U. 2008 / 7A / 121
SK 75/06 Wyrok z dnia 2008-03-31
Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów związanych z transportem drogowym
Z.U. 2008 / 2A / 30
SK 74/06 Postanowienie z dnia 2008-02-05
brak pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
Z.U. 2008 / 1A / 15
SK 73/06 Postanowienie z dnia 2007-06-26
Z.U. 2007 / 6A / 67
SK 72/06 Postanowienie z dnia 2008-07-14
odrzucenie apelacji
Z.U. 2008 / 6A / 115
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • Adres publikacyjny: