Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08

Art. 99. Przepisy art. 59-62 i art. 64-66 stosuje się w przypadku:

1) śmierci partnera,  

2) ogłoszenia upadłości partnera,  

3) wypowiedzenia umowy spółki przez partnera lub wierzyciela partnera.  

Ostatnie wątki na forum