Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08

Art. 459. Rozwiązanie spółki powodują:

1) przyczyny przewidziane w statucie,  

2) uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę,  

3) ogłoszenie upadłości spółki,  

4) inne przyczyny przewidziane prawem.  

Ostatnie wątki na forum