Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08

Art. 270. Rozwiązanie spółki powodują:

1) przyczyny przewidziane w umowie spółki,  

2) uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza,  

3) ogłoszenie upadłości spółki,  

4) inne przyczyny przewidziane prawem.  

Ostatnie wątki na forum