Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08

Art. 157. § 1. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:

1) firmę i siedzibę spółki,  

2) przedmiot działalności spółki,  

3) wysokość kapitału zakładowego,  

4) czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,  

5) liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,  

6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.  

§ 2. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Ostatnie wątki na forum