Kodeks pracy

Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05
Kodeks pracy - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 243. kp
    Art. 243.   Pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu ze stosunku pracy.  
  • Art. 255. kp
    Art. 255.  § 1.  W razie niewykonania ugody przez pracodawcę podlega ona wykonaniu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego,...
  • Art. 261. kp
    Art. 261.   
Ostatnie wątki na forum