Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks postępowania karnego

DZIAŁ XV Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych

Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 656. kpk
  Art. 656. § 1.  W sprawie dwu lub więcej oskarżonych, należącej do właściwości sądów wojskowych tego samego rzędu, orzeka sąd wojskowy...
 • Art. 660. kpk
  Art. 660. § 1.  Prokurator wojskowy może wszcząć postępowanie karne o przestępstwo ścigane na wniosek dowódcy jednostki wojskowej,...
 • Art. 663. kpk
  Art. 663.  W sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych uprawnienia i obowiązki procesowe Policji dotyczą także Żandarmerii...
 • Art. 671a. kpk
  Art. 671a. 
 • Art. 672 kpk
  Art. 672 .  Sąd wojskowy pierwszej instancji sporządza uzasadnienie wyroku z urzędu; nie dotyczy to wyroku uwzględniającego wniosek, o...