Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 648. kpk
    Art. 648.  Orzecznictwu sądów wojskowych podlegają także sprawy o: 1)  współdziałanie w popełnieniu przestępstw określonych w...
  • Art. 671. kpk
    Art. 671. § 1.  Udział obrońcy w rozprawie głównej przeciwko żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową albo pełniącemu służbę...