Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 647. kpk
  Art. 647.  § 1 . Orzecznictwu sądów wojskowych podlegają sprawy: 1)  żołnierzy w czynnej służbie wojskowej o przestępstwa: ...
 • Art. 650. kpk
  Art. 650. § 1.  Jeżeli w sprawie przeciwko dwóm lub więcej oskarżonym sąd wojskowy nie byłby właściwy do jej rozpoznania w całości bądź...
 • Art. 655. kpk
  Art. 655. § 1 . Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa rozpoznaje: 1) środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji...
 • Art. 658. kpk
  Art. 658. § 1.  Prokurator wojskowy odmawia wszczęcia postępowania o przestępstwo ścigane na wniosek dowódcy jednostki wojskowej,...
 • Art. 662. kpk
  Art. 662. § 1.  O oskarżonym żołnierzu, oprócz danych określonych w art. 213 § 1 i 2, zbiera się też dane dotyczące przebiegu służby...