Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 518. kpk
  Art. 518.  Jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, do postępowania w trybie kasacji stosuje się odpowiednio...
 • Art. 520. kpk
  Art. 520. § 1.  Do wniesienia kasacji uprawnione są strony. § 2 . Strona, która nie zaskarżyła orzeczenia sądu pierwszej instancji,...
 • Art. 521. kpk
  Art. 521.   Prokurator Generalny, a także Rzecznik Praw Obywatelskich, może wnieść kasację od każdego prawomocnego orzeczenia sądu...
 • Art. 524. kpk
  Art. 524. § 1.  Termin do wniesienia kasacji dla stron wynosi 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem. Wniosek o...
 • Art. 525. kpk
  Art. 525. § 1 . Strona wnosi kasację do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu odwoławczego. § 2.  W wypadku określonym w art. 521...