Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania administracyjnego
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1960 numer 30 poz. 168
Tytuł: Kodeks postępowania administracyjnego
Data ogłoszenia: 1960-06-25
Data wejscia w życie: 1960-06-25
Kodeks postępowania administracyjnego - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 235. kpa
    Art. 235. § 1.  Skargę w sprawie, w której w toku postępowania administracyjnego została wydana decyzja ostateczna, uważa się zależnie...
  • Art. 242. kpa
    Art. 242. § 1. Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku. § 2. Wnioski w sprawach dotyczących...
  • Art. 249. kpa
    Art. 249. Przepis art. 248 stosuje się odpowiednio do skarg i wniosków przekazanych przez organizacje społeczne do organów właściwych...