Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania administracyjnego
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1960 numer 30 poz. 168
Tytuł: Kodeks postępowania administracyjnego
Data ogłoszenia: 1960-06-25
Data wejscia w życie: 1960-06-25
Kodeks postępowania administracyjnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 227. kpa
  Art. 227. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez...
 • Art. 233. kpa
  Art. 233. Skarga w sprawie indywidualnej, która nie była i nie jest przedmiotem postępowania administracyjnego, powoduje wszczęcie...
 • Art. 251. kpa
  Art. 251.  Przepisy art. 237 § 4 oraz art. 245 246 stosuje się odpowiednio do redakcji prasowej, która opublikowała i przesłała do...
 • Art. 252. kpa
  Art. 252.
 • Art. 253. kpa
  Art. 253. § 1. Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych...