Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania administracyjnego
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1960 numer 30 poz. 168
Tytuł: Kodeks postępowania administracyjnego
Data ogłoszenia: 1960-06-25
Data wejscia w życie: 1960-06-25
Kodeks postępowania administracyjnego - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 226. kpa
    Art. 226.  Rada Ministrów wyda, w drodze rozporządzenia, przepisy o organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
  • Art. 238. kpa
    Art. 238. § 1. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki...
  • Art. 250. kpa
    Art. 250.
Ostatnie wątki na forum