Prawo

Encyklopedia Prawa

Znaki towarowe
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Znaki towarowe
Zgodnie z prawem własności przemysłowej, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Pod pojęciem znaków towarowych rozumie się także znaki usługowe.

Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne. Za znak towarowy uznaje się także oznaczenia przeznaczone do równoczesnego używania przez kilku przedsiębiorców, którzy zgłosili go wspólnie, jeśli używanie takie nie jest sprzeczne z interesem publicznym i nie wprowadza w błąd odbiorców. Zasady używania znaku towarowego na podstawie wspólnego prawa ochronnego określa regulamin znaku przyjęty przez przedsiębiorców.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: