Prawo

Encyklopedia Prawa

Zbycie (sprzedaż) udziału w spółce osobowej
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Zbycie (sprzedaż) udziału w spółce osobowej
Zbycie udziałów w spółce może być rozumiane jako zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce osobowej. Art. 10 Kodeksu spółek handlowych pozwala dokonywać tej czynności z zastrzeżeniem jednak spełnienia kilku warunków:
- Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi.
- Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
- W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: