Prawo

Encyklopedia Prawa

Terytorium Wspólnoty
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Terytorium Wspólnoty
W myśl ustawy o podatku od towarów i usług terytorium wspólnoty stanowi terytoria państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej. Na potrzeby stosowania ustawy o podatku od towarów i usług:
a) Księstwo Monako traktuje się jako terytorium Republiki Francuskiej, wyspę Man traktuje się jako terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
b) następujące terytoria poszczególnych państw członkowskich traktuje się jako wyłączone z terytorium Wspólnoty Europejskiej:
- wyspę Helgoland, terytorium Buesingen - z Republiki Federalnej Niemiec,
- Ceutę, Melillę, Wyspy Kanaryjskie - z Królestwa Hiszpanii,
- Livigno, Campione d'Italia, włoską część jeziora Lugano - z Republiki Włoskiej,
- departamenty zamorskie Republiki Francuskiej - z Republiki Francuskiej,
- Górę Athos - z Republiki Greckiej,
- Wyspy Alandzkie - z Republiki Finlandii.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: